دندان آسیا چند کانال و ریشه دارد؟ دندان های آسیا، دندان های انتهایی در هر فک هستند که نقش مهمی در جویدن غذا به عهده دارند. به طور معمول این ...
در عصب کشی دندان ( درمان ریشه) دندان جلو ابتدا بی حسی تزریق می شود. شروع تراش دندان برای ایجاد دسترسی به کانال ریشه از سطح پشتی دندان است (من...
اگر چه عصب کشی (درمان ریشه) در بسیاری از موارد درمان موفقیت آمیزی است، اما گاهی ممکن است ریشه دندانی که قبلا عصب کشی شده است مجددا ملتهب یا ...
بعد از اتمام عصب کشی (درمان ریشه) در حفره دندان، پانسمان (پرکردگی موقت) قرار داده می شود. پیش از این در این مطلب راجع به مراقبت های بعد از عصب...
به عنوان یک متخصص درمان ریشه شنیدن جملات زیر از زبان مراجعینم طبیعی است: قبلا دندانم را دوبار عصب کشی کردم ودر نهایت دندانم ماندنی نبود و...
اگرچه در بسیاری از موارد عصب کشی (درمان ریشه) دندان در یک مرحله و یک جلسه کامل می شود و نیازی به جلسه دوم عصب کشی دندان نیست، اما گاهی ممکن ا...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری نوشته شده، و مقالات عمومی توسط تیم نویسنده نوشته شده است.

  • جستجو

  • جدیدترین ها