نگرانی یک مادر شیرده درمورد تاثیرات داروی بی حسی یا هر گونه داروی دریافتی بعد از عصب کشی دندان (درمان ریشه) و سایر درمان های دندانپزشکی بر ...
وقتی برای یک دندان پرکردگی (ترمیم) انجام می شود، ابتدا پوسیدگی ها حذف شده و سپس ماده پرکردگی در حفره قرار داده می شود. گاهی ممکن است پوسیدگی...
تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به دندانپزشکی از حساسیت دندانهایشان به سرما شکایت دارند. وقتی حساسیت شدید به سرما وجود دارد مسواک زدن، خورد...
خیلی وقت ها بیماران بعد از اتمام درمان ریشه (عصب کشی) از من می پرسند که آیا لازم است آنتی بیوتیک (چرک خشک کن) مصرف کنند؟شاید یک تصور رایج ا...
گاهی بیمارانی که از طرف همکاران دندانپزشک برای عصب کشی دندان (درمان ریشه) دندان به من ارجاع داده شده اند می پرسند که آیا دندان مورد نظر را د...
عصب‌کشی دندان یکی از مراحل درمانی در زمینه‌ی بهداشت دهان و دندانپزشکی است که برای رفع درد یا ایجاد حالت ترمیمی در دندان‌های دچار عفونت ی...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو