بی حسی دندان یکی از نگرانی های شایع مراجعه کنندگان به دندانپزشکی ترس از تزریق آمپول بی حسی است. بعضی از پروسه تزریق در محیط دهان می ترسند ی...
ترس از دندانپزشکی در میان مراجعین به متخصص درمان ریشه دندان ناشایع نیست. حتی بسیاری از افراد فقط به خاطر فوبیای شدید از طرف همکاران دندانپ...
دندان آسیا چند کانال و ریشه دارد؟ دندان های آسیا، دندان های انتهایی در هر فک هستند که نقش مهمی در جویدن غذا به عهده دارند. به طور معمول این ...
در عصب کشی دندان ( درمان ریشه) دندان جلو ابتدا بی حسی تزریق می شود. شروع تراش دندان برای ایجاد دسترسی به کانال ریشه از سطح پشتی دندان است (من...
اگر چه عصب کشی (درمان ریشه) در بسیاری از موارد درمان موفقیت آمیزی است، اما گاهی ممکن است ریشه دندانی که قبلا عصب کشی شده است مجددا ملتهب یا ...
بعد از اتمام عصب کشی (درمان ریشه) در حفره دندان، پانسمان (پرکردگی موقت) قرار داده می شود. پیش از این در این مطلب راجع به مراقبت های بعد از عصب...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو