همانند سایر زمینه های پزشکی، امروزه در دندانپزشکی مدرن نیز استفاده های بسیار متنوعی از لیزر می شود: از تراش دندان گرفته تا جراحی لثه ...سوا...
همان طور که در این تصویراز یک مدل دندانی مشاهده می کنید فضایی مرکزی ( قرمز رنگ در تصویر) در سراسر دندان وجود دارد که از خارج به وسیله مینا و ...
تصور نادرستی در جامعه شایع است مبنی بر این که انجام عصب کشی و به صورت کلی دریافت خدمات دندانپزشکی در دوران بارداری مضر است. در صورتی که در و...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو