بسیاری از بیماران بعد از اتمام درمان، از من می پرسند که لاستیک مربع شکلی که در اطراف دندانشان قرار داده بودم چیست. تعداد زیادی هم می گویند ...
دلایل افراد برای اجتناب از عصب کشی (درمان ریشه) یا به تعویق انداختن آن می تواند گوناگون باشد. ممکن است فردی به خاطر ترس از دندانپزشکی یا ترس...
در قسمت مرکزی همه ی دندان ها فضایی وجود دارد که از خارج به وسیله ی بافت های سختی شامل عاج و مینا ی دندان محصور شده است و محتوی بافت زنده ای ب...
دندان عقل، دندان انتهایی در هر فک است که در واقع سومین دندان آُسیای بزرگ محسوب می شود. این دندان معمولا بین 17 تا 25 سالگی و آخرین دندانی است ...
این سوال دغدغه ی شایع بسیاری از بیماران بعد از عصب کشی (درمان ریشه) است. خوشبختانه معمولا استحکام پانسمان به اندازه ای هست که در فاصله ی مرس...
عوارض بیرون افتادن دندان از دهان در اثر ضربه چیست؟ وقتی دندان در اثر ضربه ی ناشی از تصادف، ورزش، افتادن از روی پله یا دوچرخه و … به صورت کا...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو