به عنوان یک متخصص درمان ریشه شنیدن جملات زیر از زبان مراجعینم طبیعی است: قبلا دندانم را دوبار عصب کشی کردم ودر نهایت دندانم ماندنی نبود و...
اگرچه در بسیاری از موارد عصب کشی (درمان ریشه) دندان در یک مرحله و یک جلسه کامل می شود و نیازی به جلسه دوم عصب کشی دندان نیست، اما گاهی ممکن ا...
در اثر عفونت فضای داخلی کانال ریشه، استخوان اطراف ریشه دندان به مرور زمان از بین می رود و سبب ایجاد نمایی به شکل یک هاله سیاه رنگ در اطراف ر...
آبسه دندان به صورت کلی به حالتی گفته می شود که در آن تجمع (و خروج) چرک در اطراف دندان مشاهده می شود. این چرک در اثر عفونت ناشی از باکتری هاست. ...
عصب کشی(درمان ریشه) ممکن است در یک جلسه تکمیل شود یا بسته به شرایط دندان در دو جلسه انجام شود. گاهی در فاصله بین جلسات درمان یا بعد از اتمام ...
عفونت ریشه دندان در بیش تر موارد به علت پوسیدگی شدید تاج است. به علاوه ترمیم (پرکردگی) تاجی عمیق که سبب التهاب شدید پالپ دندان شده باشد، ایج...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو