به عنوان یک متخصص درمان ریشه شنیدن جملات زیر از زبان مراجعینم طبیعی است:قبلا دندانم را دوبار عصب کشی کردم ودر نهایت دندانم ماندنی نبود و...
اگرچه در بسیاری از موارد عصب کشی (درمان ریشه) دندان در یک مرحله و یک جلسه کامل می شود و نیازی به جلسه دوم عصب کشی دندان نیست، اما گاهی ممکن ا...
کیست دندان به زائده ای گفته می شود که در قسمت هایی مانند نوک ریشه دندان خراب شده ایجاد می شود. درون کیست دندان با موادی نرم و مایع پر شده است...
آبسه دندان یک موضوع جدی در بهداشت دهان و دندان‌هاست که می‌تواند منجر به مشکلات جدی دهانی و حتی ایجاد عوارض در سایر اعضای بدن شود. وقتی که ...
عصب کشی(درمان ریشه) ممکن است در یک جلسه تکمیل شود یا بسته به شرایط دندان در دو جلسه انجام شود. گاهی در فاصله بین جلسات درمان یا بعد از اتمام ...
عفونت ریشه دندان در بیشتر موارد به علت پوسیدگی شدید تاج است. به علاوه ترمیم (پرکردگی) تاجی عمیق که سبب التهاب شدید پالپ دندان شده باشد، ایج...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو