دندان درد مشکلی است که همه افراد تجربه آن را داشته اند. در چنین شرایطی مراجعه به دندان پزشک و درمان مسئله مورد نظر راه چاره است. در برخی از م...
متخصص درمان ریشه دندان بعد از عصب کشی برای دندان فرد از بهترین روکش استفاده کرده تا دندان سالم مانده و دچار شکستگی نشود. پس از عصب کشی دندا...
گاهی به علت پوسیدگی یا سایر مشکلات، عصب کشی دندان اقدامی اجتناب ناپذیر است. خونریزی دندان عصب کشی شده نیز یکی از عوارض شایع و طبیعی بعد از ...
در دنیای امروز، اصلاح و بهبود زیبایی دندان‌ها به یک هنر تبدیل شده است. از جمله تکنیک‌هایی که در این راستا به کار گرفته می‌شود، استفاده از...
یکی از مهمترین خدمات دندانپزشکی پر کردن دندان می باشد. برای پر کردن دندان، دو نوع ماده سفید و سیاه وجود دارد. شاید پاسخ این سوال که پر کردن ...
در دندانپزشکی به منظور بازسازی و افزایش استحکام دندان ها از پین داخل کانال دندان استفاده می کنند. این ابزارها زمانی به کار می روند که تاج د...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو