شاید دیده باشید که برخی افراد دارای لبخند لثه‌ای هستند یعنی هنگام لبخند زدن بخش زیادی از لثه نمایان می‌شود؛ این مواقع ممکن است تصور کنید ...
رویش مجدد دندان یکی از روش‌های نوین در علم دندانپزشکی است که به وسیله سلول‌های بنیادی صورت می‌گیرد. سلو‌ل‌های بنیادی در دندان‌های شیر...
پوسیدگی دندان یکی از مشکلاتی می‌ باشد که احتمال رخداد آن برای دندان های پیشین و پسین هر انسانی وجود دارد. آگاهی از علل پوسیدن دندان و اطلا...
دندانپزشکان برای انجام امور دندانپزشکی، از انواع ست های دندانپزشکی استفاده می کنند که حتما در مطب دندانپزشکی، آنها را دیده اید. این وسایل...
میزان تزریق بی حسی به دندان با توجه به نوع درمان شما متفاوت است و هرچه میزان بی حسی بیشتر باشد قطعا از بین رفتن اثر بی حسی به مدت زمان بیشتر...
دهان و گوش ارتباط نزدیکی با هم دارند بنابراین وقتی عفونت دندان زیاد شود بدون شک این عفونت به گوش هم سرایت می کند که در این صورت عفونت انتقا...
  • مقالات تخصصی توسط دکتر ثنا جباری و مقالات عمومی توسط تیم نویسندگان نوشته شده است.

  • جستجو